Historia

Alternativ Trafik AB grundades år 1989 av Bo Berglund och Peter Magnesköld som allt sedan dess äger och driver företaget gemensamt.

Företaget startade i liten skala med en buss och drevs som deltidssysselsättning vid sidan av ordinarie arbeten. Verksamheten bestod då enbart av beställningstrafik.

Beställningstrafiken växte, och år 1993 var den så stor att företaget blev en heltidsverksamhet med två bussar i trafik.

Den första kommunala upphandlingen för skoltrafik vanns år 1996 i Bjuvs kommun och då utökades vagnparken med tre bussar.

År 1999 vanns ytterligare en upphandling för skoltrafik i grannkommunen Svalöv. Då utökades vagnparken ytterligare och omfattade då sju bussar.

Vi kör beställningstrafik och långlinjetrafik åt Swebus sedan många år.

Hösten 2013-2018 körde vi skolskjuts  för Höganäs kommun och hösten 2016 började vi köra skolskjuts för Bjuvs kommun. Vagnparken består idag av tio bussar.

2018 blev en av våra samarbetspartner, Swebus uppköpt av FlixBus. Vi har fortsatt samarbetet med FlixBus och kör nu i deras långlinjenät. Vi har således en kombination av beställnings, skolskjuts och långlinjetrafik i företaget.